alfa planlama | Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık

Bazı projeleriniz vardır ki; ne demek istediğinizi anlayan, gözünüz arkada kalmayacak şekilde işlerinizi yürüten ve zamanında sonuçlandırıp teslim eden danışmanlara ihtiyaç duyarsınız.

Süreçlerin adım adım ilerlemesini içinizin rahat etmesini istersiniz. Alfa Planlama olarak; projenizi kendi işimiz gibi sahiplenelim ve bu zorlu süreci başarıyla tamamlayalım.

İmar planı aşamasından başlayarak zorunlu tüm işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması,

Enerji yatırımlarında arazi/çatı ve mülkiyet sürecinin tamamının yürütülmesi. Fizibilite, Başvuru ve izinlerin alınması, kurulum ve işletme bakımının yapılması,

Köy gelişim planlarında yer tespitinden başlayarak, resmi yazışmaların yapılması, imar ve parselasyon planları, mimari projelerin hazırlanması ve inşaatın yapılması,

Hayvancılık tesislerine ait, etüt, projelendirme ve inşaat konularında tecrübeli ekibimiz ve proje ortaklarımızla;

Hayallerinizi hayata geçirmek, yatırıma dönüştürmek en büyük motivasyon kaynağımız... 


Referanslarımız

  • Güler Sucukları
  • Sivas Ticaret Borsası
  • Cumhuriyet Teknokent
  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
  • Diyanet İşleri Başkanlığı
  • Arifan Külliyesi
  • NETGREEN
  • NETAP İnşaat